Beskyttelse

Privacy Policy

Vi er meget tilfredse med din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en meget høj prioritet for ledelsen af ​​electric-mobiles.com.
En brug af websiderne til electric-mobiles.com er stort set mulig uden nogen angivelse af personlige data. Men hvis en berørt person ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt med personlig databehandling. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retsgrundlag for sådan behandling, søger vi generelt det registrerede samtykke.
Den behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en pågældende person, skal altid være i overensstemmelse med forordningen om databeskyttelse og i overensstemmelse med de gældende electric-mobiles.com landespecifikke forskrifter om databeskyttelse. Gennem denne privatlivspolitik søger vores firma at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personlige oplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Derudover informeres de registrerede om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.
Som controller har electric-mobiles.com implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, således at absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er alle berørte personer fri til at indsende personoplysninger til os på alternative måder, fx telefonisk.

1. definitioner

Privatlivspolitikken for electric-mobiles.com er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver og lovgiver ved vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:
a) personoplysninger
Personlige data er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "berørt person"). en person anses for at blive identificeret, direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af opgaven til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle funktioner, der afspejler den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

b) den pågældende person
Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

c) behandling
Forarbejdning hver operation udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller af en sådan proces, der er tilknyttet personoplysninger såsom indsamling, indsamling, organisationen, arrangement, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af forarbejdning
Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) profilering
Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

f) Pseudonymisering
Pseudonymization er behandlingen af ​​personoplysninger på en måde, hvorpå personoplysningerne ikke længere kan tildeles et bestemt emne uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat disse yderligere oplysninger skal opbevares separat og tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads for at sikre, at de personlige oplysninger ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Ansvarlig eller forarbejdning
Ansvarlig controller eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

h) processor
Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) modtager
Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

j) tredjeparter
Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

k) Samtykke
Samtykke er enhver frivillig for den enkelte sag og utvetydigt leveret af den registrerede informeret måde udtryk for vilje i form af en erklæring eller en anden identificerbar bekræftende handling, hvorved menes den person, som de er enige med behandling af personoplysninger om er.


2. Navn og adresse på controlleren

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Telefon: + 49 04122-4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Hjemmeside: https://electric-mobiles.com

3. Navn og Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Tyskland

Telefon: + 49 04122-4080231
E-mail: info [at] electric-mobiles.com
Hjemmeside: https://electric-mobiles.com

Person kann sich jede betroffen indtil jederzeit bei allen Fragen zum Datenschutz und direkt en Anregungen wir unseren end Datenschutzbeauftragter.

3. småkager

Websiderne på electric-mobiles.com bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser. Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt.
Dette tillader besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id. Ved at bruge cookies kan electric-mobiles.com give brugere af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.
Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, da dette sker på hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online shop. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie. Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet for electric-mobiles.com fanger en række generelle data og informationer hver gang hjemmesiden åbnes af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Kan optages i
(1) brugte browsertyper og versioner,
(2) operativsystemet, der anvendes af adgangssystemet,
(3) den hjemmeside, hvorfra et adgangssystem kommer til vores hjemmeside (såkaldte henvisninger),
(4) subwebsiderne, som er tilgængelige via et adgangssystem på vores hjemmeside,
(5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden,
(6) en internetprotokoladresse (IP-adresse),
(7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og
(8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, trækker electric-mobiles.com ikke nogen konklusioner om den pågældende. I stedet er disse oplysninger nødvendige til
(1) for at levere indholdet af vores hjemmeside korrekt,
(2) for at optimere indholdet på vores hjemmeside samt reklame for det,
(3) for at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores hjemmeside fungerer som regel
(4) for at give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af en cyberattack.
Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres af electric-mobiles.com på den ene side statistisk og yderligere med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores firma for at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en berørt person.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på datastyrelsens hjemmeside ved at levere personoplysninger. De personlige data, der skal sendes til controlleren, er afledt af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen.
De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Den registeransvarlige kan bevirke, at transmissionen en eller flere processorer, for eksempel en pakkeposttjenesten, som også er udelukkende til internt brug, hvilket kan henføres til controlleren, anvender de personlige data.
Ved at registrere på hjemmesiden for controlleren fra Internet Service Provider (ISP) af den pågældende tildelte IP-adresse, er datoen og tidspunktet for registreringen også gemt. Lagringen af ​​disse data sker på baggrund at den eneste måde misbrug af vores tjenester kan forebygges, og lade disse oplysninger, hvis nødvendigt for at rydde op forbrydelser begået. I denne henseende er opbevaring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. En videregivelse af disse data til tredjemand er ikke, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive eller offentliggørelsen af ​​retshåndhævelse tjener.
Ved registrering af den registrerede, der frivilligt leverer personoplysninger, tjener den registeransvarlige at give den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens art kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige data, der er givet ved registrering, eller slette dem fuldstændigt fra datastyrelsens database.
Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give oplysninger til det enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger om den registrerede der er oplagret. Endvidere korrigerer eller sletter dataansvarlige personoplysninger efter anmodning eller reference fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod lovbestemte lagerkrav. Alle registrerede registeransvarlige er tilgængelige for den registrerede som kontaktperson i denne sammenhæng.

6. Abonnement på vores nyhedsbrev

På webstedet for electric-mobiles.com gives brugerne mulighed for at abonnere på nyhedsbrevet for vores firma. Hvilke personlige data overføres til datastyringen, når nyhedsbrevet er bestilt resultater fra den indgangsmaske, der anvendes til dette formål. electric-mobiles.com informerer sine kunder og forretningspartnere med uregelmæssige mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om tilbud fra virksomheden. Nyhedsbrevet til vores virksomhed kan kun modtages af den pågældende, hvis
(1) den berørte person har en gyldig email adresse og
(2) registrerer den pågældende person for nyhedsbrevet.
Af juridiske grunde sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mail-adresse, der er indtastet af en berørt person for første gang til nyhedsbrevsforsendelse ved hjælp af double-opt-in-proceduren. Denne bekræftelses-email bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den berørte person har godkendt modtagelsen af ​​nyhedsbrevet. Når du abonnerer på nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen til det computersystem, som den pågældende bruger, på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen som angivet af internetudbyderen (ISP).
Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå den (mulige) misbrug af en berørt persons e-mail-adresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som juridiske sikkerhedsforanstaltninger for controlleren.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Nyhedsbrev erhoben den personenbezogen Dat Ausschließlich werden zum Versand unseres verwendet nyhedsbreve. Ferner könnte at Abonnent des nyhedsbreve per e-mail informiert werden, sofern diese für den Betrieb des Nyhedsbrev-Dienstes oder eine diesbezüglich til Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nyhedsbrev-Dienstes erhoben den personenbezogen Dat Dritte det øjeblik. Das kann durch die betroffen Nyhedsbreve unseres Abonnement jederzeit indtil gekündigt Person werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Dato, die die uns für den Newsletterversand betroffen indtil Persona erteilt linje, Widerruf werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung der findet sich ein entsprechend jedem Nyhedsbrev Link. Ferner besteht die Möglichkeiten, sich auch jederzeit direkte auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken fra oder dem diese verantwortlich für die Verarbeitung auf andere Weise mitzuteil det.

7. Nyhedsbrev sporing

Nyhedsbreve for electric-mobiles.com indeholder såkaldte optællingspixel. En tæller pixel er en miniature grafik, der er indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette tillader en statistisk vurdering af succes eller svigt i online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede pixel kan electric-mobiles.com opdage, hvornår og hvornår en e-mail blev åbnet af en berørt person, og hvilke links i e-mailen blev adgang til af den pågældende.
Sådanne personoplysninger indsamlet via de optællingspixeler, der er indeholdt i nyhedsbreve, gemmes og evalueres af controlleren for at optimere levering af nyhedsbreve og bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. De berørte personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den særskilte samtykkeerklæring fremsat via dobbeltindkøbsproceduren. Efter tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af controlleren. En afregistrering fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet indikerer electronically-mobiles.com automatisk som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmoge til internettet

På grund af lovbestemmelser indeholder webstedet for electric-mobiles.com oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores firma samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte e-mail-adresse (e-mail-adresse). Hvis en berørt person kontakter datastyringen via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data fra den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af en person til controlleren, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der er ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjeparter.

9. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaring eller i givet fald af de europæiske direktiver eller forskrifter eller af enhver anden lovgiver i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige var forudsat. Hvis opbevaringsformål udelades, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver eller forordninger eller andre relevante lovgivere udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

10. Den berørte persons rettigheder

a) Ret til bekræftelse
Jet betroffen indtil Person hat das vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb er eingeräumt til Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff karriere personenbezog indtil Daten verarbeitet werden. Mochte dieses eine Person ventil betroffen Bestätigungsrecht i Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

b) Ret til information
Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer til at opnå på ethvert tidspunkt fra den umotiveret registeransvarlige oplysninger om den lagrede personlige personlige data og en kopi af disse oplysninger.
Desuden har den europæiske politik og lovgiver den berørte persons oplysninger givet følgende oplysninger: de procesformål, de kategorier af data, der behandles, modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem personoplysninger er blevet videregivet eller ikke afsløres, især i recipienter i tredjelande eller om muligt den forventede varighed, for hvilke der gemmes personoplysningerne, eller, hvis dette ikke er muligt internationale organisationer, kriterierne for fastsættelse sådan periode, at der findes en ret til rettelse eller sletning af personoplysninger, der vedrører ham eller begrænsning af behandlingen af ​​den registeransvarlige eller den kan påklage denne behandling, at der foreligger en ret til ansøgning til myndighederne, når den personlige data'll ikke indsamles fra den registrerede da:
Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​de data, der foreligger en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22 Abs.1 og 4 DS-GMO og i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for de berørte person.
Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen. Hvis en interesseret part ønsker at udøve denne ret til information, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til berigtigelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, der er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, til at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om fuldførelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til aflysning (ret til at blive glemt)
Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske politik og lovgiver til at kræve den ansvarlige, at de personoplysninger om dem vil blive slettet med det samme, medmindre en af ​​følgende grunde gælder, og for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig: den Personoplysninger er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige. Den registrerede trækker samtykke, som behandlingen af ​​art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 para. 2 pege en DS-GMO understøttes, og der er mangel på ellers retsgrundlag for behandlingen. Den pågældende person skal i overensstemmelse med art. 21 para. 1 DS-GMO objekt med behandling, og der er ingen altovervejende legitime grunde til behandling før, eller den person, der handler i overensstemmelse med art. 21 para. 2 DS-GMO modstand mod forarbejdning én. Personoplysningerne blev behandlet ulovligt. Erstatningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt. Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, afsnit 1 DS-GVO. Hvis nogen af ​​de ovennævnte grunde finder anvendelse, og en berørt person ønsker at sletning af personoplysninger, der er lagret i electric-mobiles.com årsag, kan det være det nogen tid for opkaldet til en ansat i den dataansvarlige. Medarbejderen hos electric-mobiles.com sørger for, at sletningsanmodningen bliver opfyldt med det samme. de personlige data blev offentliggjort af electric-mobiles.com og vores virksomhed som ansvarlig i overensstemmelse med art. 17 para. 1 DS-GMO forpligtet til at slette de personoplysninger, træffer electric-mobiles.com under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementeringen passende foranstaltninger, herunder teknisk at sætte en anden for de registeransvarlige, der behandler de offentliggjorte persondata på varsel, at den pågældende vare fra disse andre for den dataansvarlige sletning af alle de links til disse personlige data eller kopier eller person, Har anmodet om gentagelser af disse personoplysninger, så vidt behandlingen ikke er påkrævet. Medarbejderen electric-mobiles.com vil medføre det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, skal have ret til at give den registeransvarlige ret til at begrænse behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt: nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede, og selv om det i en periode gør det muligt for den ansvarlige person at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne. Behandlingen er ulovlig, den registrerede nægter at slette de personlige data og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af ​​personoplysninger. Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer juridiske krav. Den berørte person har indsigelse mod forarbejdning acc. Art. 21 para. 1 DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime årsager opvejer den pågældende persons. Hvis en af ​​ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt på electric-mobiles.com, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren. Medarbejderen hos electric-mobiles.com vil medføre begrænsning af behandlingen.

f) Dataoverførbarhed
Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, som de får personlige oplysninger, som blev leveret af den pågældende person en afgift, på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 Abs . 2 pege en DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6 para. 1 brev b DS-GMO baserede og forarbejdningen finder sted ved hjælp af automatiserede metoder, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i den offentlige interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet tildelt den ansvarlige person. Endvidere at den pågældende i at udøve deres ret til data portabilitet under Art. 20 para. 1 DS-GMO person, opnå, at personoplysninger overføres direkte fra en afgift til en anden afgift, hvis dette er teknisk muligt, og hvis loven, dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder. At udøve retten til data portabilitet, kan den pågældende person altid kontakte electric-mobiles.com til en medarbejder.

g) Ret til indsigelse
Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske direktiver og forordninger donor, med begrundelse i deres specifikke situation på ethvert tidspunkt at behandlingen vedrører dem af personoplysninger på grundlag af art. 6 para. 1 brev e eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. electric-mobiles.com ikke behandle personoplysningerne i tilfælde af modsigelse, medmindre vi kan bevise vægtige legitime grunde til forarbejdning, opvejer interesser, rettigheder og friheder registrerede, eller behandlingen er for etablering, motion eller forsvar af juridiske krav. Forarbejdet electric-mobiles.com personlige oplysninger til at drive direct mail, den pågældende person har ret til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger med henblik på sådanne reklamer. Dette gælder også for den profilering, så vidt det er i forbindelse med en sådan direkte mail. Modsiger den person, mod electric-mobiles.com behandlingen til direkte markedsføring, vil de personlige oplysninger electric-mobiles.com ikke længere proces til disse formål.
Hertil kommer, den pågældende person har ret med begrundelse i deres specifikke situation, imod hvilken den relevante behandling af personoplysninger for videnskabelig på electric-mobiles.com eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med art. 89 para. 1 DS-GMO'er er indsigelse mod, medmindre sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse. For at udøve retten til indsigelse kan den pågældende direkte kontakte enhver medarbejder hos electric-mobiles.com eller en anden medarbejder. Den pågældende person er også gratis, i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktivet 2002 / 58 / EF at udøve deres ret ved hjælp af automatiserede processer, hvor tekniske specifikationer.

h) Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering
Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer til at være genstand for en udelukkende er baseret på automatiseret behandling â € "herunder profilering â €" afgørelse, som udfolder sig i løbet retsvirkning eller lignende Måde, hvis beslutningen
(1) er ikke for indgåelsen eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2) på grund af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som er genstand for oplade, er tilladt, og denne lovgivning passende foranstaltninger for at beskytte Rettigheder og friheder samt de registreredes legitime interesser eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke. Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige, eller
(2) det sker med udtrykkeligt samtykke fra den enkelte, opfylder electric-mobiles.com passende foranstaltninger for at beskytte de rettigheder og friheder og legitime interesser for den registrerede, herunder mindst retten til at opnå af en persons indgriben på den del af de ansvarlige, lytter til sin egen stilling og bestrider beslutningen. personen ønsker at have rettigheder i forhold til automatiserede beslutninger, de kan det nogen tid for opkaldet til en ansat i den dataansvarlige.

i) Ret til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse
Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden. Hvis den registrerede ønsker at hævde deres ret til at inddrage samtykke, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.


11. Databeskyttelse i ansøgninger og i ansøgningsprocessen

Controlleren indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at behandle ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger fremsender tilsvarende ansøgningsdokumenter til den registeransvarlige elektronisk, f.eks. Via e-mail eller via en web-formular, der er tilgængelig på hjemmesiden. Hvis den registeransvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte data blive opbevaret med henblik på ansættelsesforholdet i overensstemmelse med loven. Er lukket af den dataansvarlige ingen ansættelseskontrakt med ansøgeren vil ansøgningsmaterialet to måneder efter offentliggørelsen af ​​afgørelsen annullering automatisk blive slettet, hvis en udeladelse af hvilken ingen andre legitime interesser den dataansvarlige. Anden legitim interesse i denne forstand, for eksempel en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

12. Privatlivspolitik for brug og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Controlleren har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside en berørt person er kommet til en hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke delsider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og hvor lang varighed en underside blev vist. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og costbenefitanalyse af internetannoncering. Operativselskabet i Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Controlleren bruger tilføjelsen â € œ_gat._anonymizeIpâ € til webanalyse via Google Analytics.
Ved hjælp af dette tillæg vil IP-adressen til den registreredes internetadgang blive forkortet og anonymiseret af Google, hvis adgangen til vores hjemmeside er fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er indhentet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, for at kompilere for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside. Google Analytics bruger en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie kan Google analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Hver gang et af siderne på denne hjemmeside åbnes af controlleren og en Google Analytics-komponent er integreret, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af den respektive Google Analytics-komponent At indsende data til Google til onlineanalyse. Som en del af denne industrielle proces Google er informeret om persondata, såsom at spore IP-adressen på den pågældende person, der tjener Google blandt andet, oprindelsen af ​​besøgende og klik og aktivere bestemmelse beregninger som følge heraf. Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, den placering, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af ​​besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.
Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Endvidere har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre indsamlingen af ​​data genereret af Google Analytics til brug for denne hjemmeside og behandling af disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet kan overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsætning. Hvis det registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.
Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Privatlivspolitik til brug og brug af Google+

Controlleren har integreret Google+ knappen som en komponent på denne hjemmeside. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Google+ tillader brugere af sociale netværk at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere gennem venneanmodninger, blandt andre. Virksomheden på Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en knap Google+ er integreret, er internetbrowseren automatisk indledt på it-system af den pågældende af den respektive knap Google+, en repræsentation af den tilsvarende Google+ personen Download-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces vil Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores hjemmeside der er besøgt af den registrerede. Flere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com/+/. Hvis personen er logget ind på samme tid på Google+, Google genkender med hver ringe til vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af ​​hver bo på vores hjemmeside, hvilke konkrete bunden af ​​vores hjemmeside besøgte den berørte person. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen og tildeles af Google til den relevante Google + -konto for den pågældende. Betjenes pågældende person, en integreret på vores hjemmeside Google + på knapper og er således en Google + 1 anbefaling fra, Google tildeler disse oplysninger til den personlige Google + brugerkonto til den pågældende person og lagrer disse personlige oplysninger.
Google gemmer emnet Google + 1-anbefaling og gør det tilgængeligt for offentligheden i overensstemmelse med de vilkår, der accepteres af den registrerede. En erklæring, der af vedkommende på denne hjemmeside Google + 1 anbefaling er personen, som et resultat, sammen med andre personlige oplysninger, såsom navnet på Google, der anvendes af den pågældende + 1 konti person, og deponeret i dette billede i andre Google-tjenester For eksempel er søgemaskinens resultater fra Google-søgemaskinen, den registrerede Google-konto eller andre steder, f.eks. På websteder eller i forbindelse med annoncer, der er gemt og behandlet. Endvidere kan Google forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere Googles forskellige tjenester. Google modtager altid information via knappen Google +, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Google+ samtidig med adgang til vores hjemmeside Dette sker uanset om personen klikker på knappen Google + eller ej.
Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan sidstnævnte forhindre sådan overførsel ved at logge ud af deres Google + -konto, inden de ringer til vores hjemmeside. Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/. Yderligere Google-pointer til knappen Google + 1 kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Fortrolighedspolitik for brug og brug af GTranslate (med oversættelsesfunktion)

Controlleren har integreret komponenten GTranslate (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Translate er en web-oversættelsestjeneste. En web-oversættelsestjeneste indsamler bl.a. data som tekster, links og lignende. som operatøren udgiver på sin hjemmeside. En weboversættelse bruges hovedsagelig til at optimere et websted til internationale brugere. Operationsselskabet for GTranslate-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Controlleren bruger tilføjelsen gat._anonymizeIP til webanalyse via Google Translate.
Ved hjælp af dette tillæg vil IP-adressen til den registreredes internetadgang blive forkortet og anonymiseret af Google, hvis adgangen til vores hjemmeside er fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Translate-komponenten er at levere webindhold på brugerens sprog. Blandt andet bruger Google de data og oplysninger, der er opnået for at sprogligt optimere brugen af ​​vores hjemmeside for at generere mere trafik for os. Google Translate bruger en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien har Google lov til at bruge vores hjemmeside på brugerens sprog. Hver gang et af siderne på denne hjemmeside er adgang til af controlleren og en Google Translate-komponent er blevet integreret, startes internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologi system automatisk af den respektive Google Translate-komponent At indsende data til Google med henblik på online oversættelse. Som en del af denne tekniske proces vil Google være opmærksom på personligt identificerbare oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som blandt andet hjælper Google med at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og dermed aktivere oversættelser. Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, den placering, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af ​​besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.
Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Translate, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Translate til brug af dette websted og behandling af disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Denne browser tilføjelse fortæller Google Oversæt via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på hjemmesiden kan overføres til Google Translate. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsætning. Hvis det registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.
Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Translate forklares på https://www.google.com/intl/da_en/translate/.

16. Brug af sociale plugins fra Google+. Instagram ved hjælp af Shariff-løsningen

Vores hjemmeside bruger sociale plugins ("plugins") fra sociale netværk. For at øge dit privatliv, når du besøger vores hjemmeside, plug-ins er ikke fuldt, men kun ved hjælp af en HTML-links (såkaldte â € žShariff-løsning A € œ) ind i siden ved hjælp. Denne integration sikrer, at når du besøger en side på vores hjemmeside, der indeholder sådanne plugins, etableres der ingen forbindelse med serverne fra udbyderen af ​​det respektive sociale netværk. Klik på en af ​​knapperne, åbner et nyt vindue i din browser og ringer op på siden for den respektive tjenesteudbyder, som du kan (f.eks. Efter indtastning af dine login data), for eksempel, tryk på knappen Like eller Share. Formålet med og omfanget af dataindsamling og yderligere behandling og anvendelse af data fra de udbydere på deres websteder samt dine rettigheder og måder at beskytte dit privatliv, kan du se fortrolighedspolitik af udbydere. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/da/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. Integration af YouTube-videoer

Vi har inkluderet YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er gemt på http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Ved at besøge hjemmesiden modtager YouTube de oplysninger, du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Desuden vil de data, der er angivet i denne erklæring, blive overført. Dette sker uanset om YouTube giver en brugerkonto, som du er logget ind på, eller hvis der ikke er nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at knytte din profil til YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer knappen.
YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller brugerdefineret design af dets hjemmeside. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at give passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at protestere mod oprettelsen af ​​disse brugerprofiler, og du skal være rettet til YouTube for at bruge dem. For mere information om formålet med og anvendelsesområdet for din dataindsamling og -behandling via YouTube, læs venligst privatlivspolitikken.
Du får også flere oplysninger om dine rettigheder og personlige oplysninger her: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy. Google behandler også dine personlige oplysninger i USA og har indsendt til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

18. Paypal

Når du betaler via PayPal, kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbudt - "køb på grund" eller "rate" via PayPal giver vi dine betalingsoplysninger inden betaling forarbejdning til PayPal (Europe) Sarl & Cie SCA, 22- 24 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (den "PayPal"), fortsætte. Overførslen sker i overensstemmelse med artikel 6 para. 1 tændt. b DSGVO og kun i det omfang det er nødvendigt for betalingsprocessen.

PayPal forbeholder sig sig til betalingsmetoderne kreditkort via PayPal, direkte debitering via PayPal eller - hvis tilbudt - "køb på konto" eller "afbetaling" via PayPal udførelsen af ​​en kreditcheck. Hvis det er nødvendigt, behandles dine betalingsdata i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO på grundlag af PayPal's legitime interesse i fastlæggelsen af ​​deres solvens til kreditbureauer bestået. Resultatet af kreditcheck på den statistiske sandsynlighed for misligholdelse anvendes af PayPal med henblik på at beslutte om levering af den respektive betalingsmetode. Kreditoplysningerne kan indeholde sandsynlighedsværdier (såkaldte scoreværdier). For så vidt som scoreværdier indgår i resultaterne af kreditvurderingen, er de baseret på en videnskabeligt anerkendt matematisk-statistisk procedure. Beregningen af ​​scoreværdier indbefatter, men er ikke begrænset til, adressedata. Yderligere oplysninger om databeskyttelse, blandt andet til de anvendte kreditreferencebureauer, henvises til PayPal 's privatlivspolitik: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling af dine data ved at sende en besked til PayPal. PayPal kan dog fortsat have ret til at behandle dine personoplysninger, hvis dette er nødvendigt for kontraktmæssig betaling.

19. IMMEDIATE / Klarna

Hvis du vælger betalingsmetoden "INDRE", betaling behandling via udbyderen af ​​betalingstjenester STRAKS GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (i det følgende "NU"), som vi Din meddeles under bestillingsprocessen oplysninger sammen med oplysninger om din ordre i henhold til art. 6 para. 1 tændt. b Pas på DSGVO. Umiddelbar GmbH er en del af Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Overførslen af ​​dine data sker udelukkende med det formål at betalingen behandles med betalingstjenesten straks og kun i det omfang, det er nødvendigt for dette. På følgende webadresse for mere information om privacy policy STRAKS: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. Stribe

Hvis du vælger en service, der tilbydes i løbet af udbyderen af ​​betalingstjenester "Stripe" betaling, betaling behandling via Stripe Betalinger Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Canal Grande Dock, Dublin, Irland, som vi Din meddeles under bestillingsprocessen oplysninger sammen med oplysninger om din ordre (navn, adresse, kontonummer, bank kode, eventuelt kreditkortnummer, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer). overensstemmelse med artikel 6 para. 1 tændt b Pas på DSGVO. Oplysningen af ​​dine data er udelukkende med henblik på betalingsbehandling med Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang det er nødvendigt for dette. For mere information om databeskyttelse af "stribe" kan findes på følgende internetadresse: https://stripe.com/de/privacy#translation.

21. Privatlivspolitik om brug og brug af Smava Instant Loan

Kredit sammenligningen samt de bannere og tekst links, der leveres af smava, som du kan bruge på vores hjemmeside, er et tilbud af smava GmbH (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin). Hvis du leverer personlige data, når du bruger sammenligningscomputeren, samler smava disse data. smava behandler dine data i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesbestemmelser. Detaljerede oplysninger om databeskyttelse og dine rettigheder vedrørende behandling af dine data kan ses til enhver tid i sms'ens privatlivspolitik: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 jeg tændte. En DS-GMO betjener vores virksomhed som retsgrundlaget for forarbejdning, hvor vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdningsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger for at opfylde en kontrakt, den kontraherende part er den person, der, som det er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for en levering af varer eller levering af en hvilken som helst anden tjeneste eller ydelser, er behandlingen baseret på Art. 6 jeg tændte. b DS-GMO.
Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, f.eks. I tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 I lit. c DS-GMO.
I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger kræves for at beskytte den registreredes eller en anden fysiske personers vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler blev såret og derefter hans eller hendes navn, alder, sygesikring eller andet liv.